24 czerwca 2024

Dodatki dla pracowników – podstawowe informacje

Dodatki dla pracowników - podstawowe informacje

Wysokość podstawowego wynagrodzenia to podstawowy czynnik decydujący o podjęciu pracy w danej firmie, ale coraz więcej pracowników zwraca też uwagę na inne aspekty pracy zawodowej – na przykład rozwój zawodowy, systemy motywacyjne czy określone benefity dla pracowników. I to właśnie te ostatnie są obecnie podstawowym dodatkiem do wypłaty. I jak pokazują badania to właśnie dodatkowe – poza pensją – korzyści dla pracownika powodują większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, większą motywację oraz pobudzenie wydajności. Co warto wiedzieć o takich benefitach?

Jaki benefit dla pracowników?

Benefity dla pracowników dostępne w konkretnej firmie mogą być bardzo różne. Te najbardziej powszechne to benefity płacowe lub pozapłacowe. Te pierwsze to w głównej mierze podwyżki, premie, konkursy, dodatki finansowe czy dodatkowe środki uzależnione od wyników pracy. Natomiast pozapłacowe benefity dla pracowników obejmują dodatkowe ubezpieczenie, karnety do klubów fitness, paczki dla dzieci, bony na zakupy, dofinansowania kursów językowych bądź zawodowych, bilety do kina, służbowy samochód, elastyczne godziny pracy, dodatkowy płatny urlop, dofinansowanie posiłków i wiele innych. Tak naprawdę wybór takich benefitów jest tak duży, iż każdy pracodawca nie będzie mieć problemów z dobraniem tych optymalnych.

Benefit dla pracownika – jaki powinien być?

Dodatki dla pracowników to niewątpliwie jedna z podstawowych opcji na zwiększenie wydajności pracy i zadowolenie pracownika. Jednak aby były one skuteczne, to muszą być odpowiednie dopasowane. W tym przypadku muszą trafiać nie tylko w gust pracowników, ale też w ich potrzeby. Jednocześnie ich rodzaj powinien być uzależniony od miejsca zatrudnienia (na przykład karnet do klubów fitness bardziej sprawdzi się w dużych miastach), rodzaju i czasu pracy (pracownik musi mieć czas korzystać z dodatkowych zajęć) oraz sytuacji pracownika (na przykład paczki świąteczne dla dzieci sprawdzą się jedynie w przypadku pracowników posiadających dzieci).

Dodatki dla pracowników to obecnie podstawa zatrudnienia w niemal każdej firmie. Są korzystne nie tylko dla pracowników, ale też dla pracodawców, którzy zyskują zaangażowanych i lojalnych pracowników, a sama firma zyskuje miano przyjaznego i komfortowego miejsca pracy.