15 lipca 2024

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Wózek widłowy w magazynie

Operatorzy wózków widłowych nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Do obsługi wózków jezdniowych (alternatywna nazwa wózków widłowych) potrzebne są jednak specjalne uprawnienia na wózki widłowe. Można je zdobyć decydując się na udział w kurs na wózki widłowe.

Kurs na wózki widłowe: korzyści

Ukończenie kurs na wózki widłowe wiąże się ze zdobyciem uprawnienia na wózki widłowe. Dzięki temu po ukończeniu kurs na wózki widłowe każdy może ubiegać się o pracę operatora wózka jezdniowego. W ramach organizowanego przez nas kurs na wózek widłowy osoby, które zdecydowały się zapisać na kurs operatora wózka widłowego uzyskują kwalifikacje pozwalające na pracę każdym typem wózka jezdniowego. Więcej na temat korzyści, które przynosi kurs operatora wózka widłowego można przeczytać w artykule „Obsługa wózka widłowego”. W ramach jednego kurs na wózek widłowy można zdobyć nie tylko uprawnienia na wózki widłowe, ale także na bezpieczną wymianę butli gazowych.

Kurs na wózek widłowy: dla kogo?

Kurs operatora wózka widłowego dedykowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i mają przynajmniej podstawowe wykształcenie. Aby móc odbyć szkolenia na wózek widłowy trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza, które stwierdza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Nasz ośrodek szkoleniowy organizuje również wyjazdowe szkolenia na wózki widłowe. Tego typu szkolenia na wózki widłowego mogą zorganizować pracodawcy dla swoich pracowników. Na pewno takie szkolenie jest dla obu stron bardzo korzystne.