15 lipca 2024

Wyrób sobie legitymacje

Legitymacja

Legitymacje dla nauczycieli to stosunkowo nowy pomysł, wynikający ze znowelizowanej karty nauczyciela. O legitymacje dla nauczycieli może się starać każdy przedstawiciel tego zawodu, który może wykazać się dokumentem, potwierdzającym stosunek pracy z odpowiednią placówką oświatową.

Zasady przyznawania dokumentu

Legitymacje dla nauczycieli wydawane są przez dyrektora danej placówki, ale tylko na wniosek samego nauczyciela. Legitymacja dla nauczyciela dotyczy pracowników nauczyciela szkół, przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli dana osoba zatrudniona jest na umowę na czas nieokreślony, to legitymacja dla nauczyciela wystawiana jest na czas trzech lat. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony legitymacja dla nauczyciela wystawiana jest na czas trwania stosunku pracy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany do zwrotu legitymacji. Zwróconą legitymację należy anulować poprzez obcięcie jednego z rogów i pozostawienie w aktach osobowych nauczyciela.

Zalety legitymacji

Legitymacja uprawnia jej posiadacza do trzydziestu trzech procent zniżki we wszelkich środkach komunikacji publicznej. Dotyczy to autobusów, tramwajów, metra, ale też pociągów podmiejskich oraz osobowych. Sam dokument jest bezpłatny, ale musimy mieć świadomość, że dyrektor placówki oświatowej, który wydaję nam dokument, nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego wytworzenia. Oznacza to, że prawdopodobnie będziemy zmuszeni zapłacić za koszt wyprodukowania dokumentu.