24 czerwca 2024

Po co nam legitymacja nauczyciela?

Nauczyciel

Od pewnego czasu każdy nauczyciel może wystąpić do swojego pracodawcy, jakim jest szkoła lub przedszkole, w którym jest zatrudniony o legitymacje dla nauczyciela. Dokument ten jest potwierdzeniem szeregu ulg, z których mogą korzystać reprezentanci tego zawodu.

Zasady

Legitymacje dla nauczycieli dostępne są dla każdego nauczyciela szkół, przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z nich może otrzymać legitymacje dla nauczyciela, o ile oczywiście wyrazi taką chęć. Zgodnie z artykułem jedenastym znowelizowanej Karty Nauczyciela legitymacja dla nauczyciela wydawana jest przez dyrektora danej placówki. Dokument ten jest bezpłatny, ale musimy mieć świadomość, że placówka nie ma obowiązku pokrycia kosztów jego wyrobienia. Dlatego legitymacja dla nauczyciela może w sensie praktycznym kosztować nas tyle, ile zażyczy sobie odpowiednia firma, która zajmuje się produkcją tego typu dokumentów. Legitymacja dla nauczyciela nie zawiera wiele danych. Wśród nich jest jedynie nasze imię oraz oczywiście nazwisko, nazwa szkoły, w której pracujemy, a także data ważności samej legitymacji. Niezbędne będzie też zdjęcie paszportowe.

Korzyści

Legitymacja daję nam wiele korzyści, z których najważniejsze są ulgi i zniżki na wszelkie przejazdy środkami komunikacji publicznej. Uzyskujemy w ten sposób ulgę przy korzystaniu nie tylko z autobusów czy tramwaju w drodze do pracy, ale także pociągów podmiejskich i osobowych. Aktualność ulgi jest wyznaczone przez ważność legitymacji. Ta zaś zależy od tego, w jakiej formie jesteśmy zatrudnieni.